Висше ръководство


Д-р Инж. Андреас Баум

Управител и съсобственик Д-р Баум има над 20г. Опит на ръководни позиции в металообработка към автомобилната индустрия.

След следването си във висшето техническо учебно заведение на Аахен, защитава докторската си титла в областта на бизнес управлението. След 10 години в Otto Fuchs Metallwerken, последна позиция продуктов мениджър и 6 години технически и търговски мениджър в Aluminium Werken Wutöschingen , д-р Баум заема длъжността изпълнителен директор(СЕО) на ae group ag, като има възможността да реструктурира компанията след изпадане в несъстоятелност. Д-р Баум държи на искрените и честни взаимоотношения и е гарант за професионални отношения в полза на клиента